ბუღალტერია / საგადასახადო მხარდაჭერა

საგადასახადო კანონმდებლობის შესაბამისობის მომსახურების ფარგლებში ჩვენ:

ვანგარიშობთ გადასახადებს და ვამზადებთ საგადასახადო დეკლარაციებს საქართველოს საგადასახადო სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად

გაწვდით დამტკიცებულ საგადასახადო დეკლარაციებს საგადასახადო ორგანოებში კანნით განსაზღვრულ დროში

შემკვეთისათვის ვამზადებთ ინფორმაციას ჯამურ გადახდას დაქვემდებარებულ გადასახადებზე, და გადახდის ვადებზე

ვეხმარებით საგადასახდო ორგანოებთან ყოველდღიურ საქმიან კავშირებში

თუ თქვენ გინდათ ჩამოიხსნათ ამოცანები, დაკავშირებული ანგარიშების წარდგენასა და გადახდასთან, ამისათვის ჩვენ გთავაზობთ ინტერნეტ ბანკში ყველა თქვენი გადახდის დამუშავებასა და შეყვანას. ის რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ - მხოლოდ გადმოგვცეთ გადასახდელი ინვოისები. მას შემდეგ თქვენ მხოლოდ ამოწმებთ გადახდებს ინტერნეტ ბანკში. არანაირი დამატებითი მოქმედებების განხორციელება არ არის საჭირო, არ არის საჭირო - კონტრაგენტის ძიება, ყველა მონაცემის შეყვანა, ჯამის და გადასახადების შემოწმება. ამას ახორციელებს თქვენი პირადი ბუღალტერი ონლაინ რეჟიმში. ამისათვის იქმნება სპეციალური ჩატი Telegram -ში, სადაც უზრუნველყოფილია მუდმივი უკუკავშირი.

საკუთარი ბუღალტერი თბილისში - ეს არ არის ფუფუნება, არამედ საჭიროება თუ ბიზნესის მფლობელი ხართ საქართველოში. იმ, შპს, სს ბუღალტერიის განხორციელება, ასევე დისტანციური ბუღალტერია თბილისში G-IN GROUP კვალიფიციური ბუღალტრის დახმარებით, მოგცემთ საშუალებას კონცენტრირდეთ ბიზნესის განვითარებაზე და არ იფიქროთ დეკლარაციების ჩაბარებასა და ანგარიშების წარდგენაზე.

ბუღალტერიის აღდგენა და საწყისი ბუღალტერიის მომზადება - ყველა ამ ამოცანას ჩვენი სპეციალისტები შეასრულებენ ხარისხიანად და დროულად.

ჩვენი ანგარიშგების საკვანძო
მახასიათებლებს წარმოადგენს:
ბუღალტრული მომსახურების უზრუნველსაყოფად
ჩვენ დაგვჭირდება:

Ведение бухгалтерского учета в Грузии является обязательным требованием налогового законодательства страны. Также обязательными являются регулярная подача налоговых деклараций и ежемесячная уплата начисленных налогов.

Ключевым элементом ведения бухгалтерского учета в Грузии является используемое программное обеспечение. На данный момент в стране существует всего несколько довольно старомодных оффлайн решений для ведения учета. Большинство бухгалтеров-фрилансеров использует простые электронные таблицы Excel. G-IN GROUP предлагает своим клиентам ведение бухгалтерского учета в электронном виде с помощью современного решения интерфейс которого будет доступен на грузинском и английском языках.

До 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, специалисты G-IN GROUP подают все необходимые декларации в налоговую, предоставляют финансовый отчет о движении денежных средств и помогают клиентам вовремя уплатить налоги.

მოითხოვეთ
უკუკავშირი

უფასო კონსულტაციის მისაღებად მოგვწერეთ თქვენი საკონაქტო დეტალები და ჩვენი ერთ-ერთი სპეციალისტი დაგიკავშირდებათ 1 საათის განმავლობაში.